Polityka Prywatności

Suzana Perrez dokłada wszelkiej staranności i troski o bezpieczeństwo informacji poufnych przekazywanych przez Kupujących. W myśl ustawy o ochronie danych, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, naszą odpowiedzialnością jest bezpieczne ich przechowywanie.
Poniżej znajdziecie Państwo informacje odnośnie rodzaju danych i sposobu ich przechowywania oraz praw przysługujących właścicielom danych.

Wszystkie dane osobowe dostarczane w procesie zakupów dokonywanych na stronie www.suzanaaperrez.com są przetwarzane przez Suzana Perrez S.C. 00-519 Warszawa, ul. Wspólna 41, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. Suzana Perrez pozyskuje i przechowuje dane osobowe Kupujących aby świadczyć usługi sprzedaży internetowej towarów. Przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko kupującego, adres dostawy, numer telefonu i e-mail, adres rozliczeniowy i dane karty kredytowej/ debetowej w celu obsługi zamówień internetowych składanych na stronie www.suzanaperrez.com.

Pozyskujemy i przetwarzamy dane dotyczące aktywności sieciowej odwiedzających stronę www.suzanaperrez.com poprzez pliki cookies.
Przykłady wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych obejmują: utworzenie i zarządzanie kontem klienta, przetwarzanie zamówień i płatności, ulepszenie funkcjonalności Strony w oparciu o aktywność internetową odwiedzających, dostarczanie najwyższej jakości obsługi klienta.

Wszystkie dane osobowe podawane przez Kupujących w trakcie procesu zakupu są zabezpieczane przez protokół SSL – specjalną technologię szyfrującą przesył danych z przeglądarki Kupujących na stronę www.suzanaperrez.com. Dane osobowe Kupujących będą przez nas przechowywane do momentu zakończenia procesu zakupów i okresu przysługującego Kupującym na zwrot lub wymianę towarów. Dane do rozliczenia mogą być przechowywane do końca okresu rozliczeniowego. Informacje odnoszące się do aktywności internetowej użytkowników Strony zbierane przez pliki cookies używane są w celach analizy rynku i preferencji użytkowników i będą one przechowywane do chwili otrzymania przez nas pisemnej dyspozycji ich usunięcia od właściciela danych.

Kupujący maja prawo do poprawiania swoich danych lub wystąpienia z wnioskiem o ich usunięcie poprzez wysłanie stosownej dyspozycji na adres podany w zakładce „Kontakt”. W każdej chwili na pisemną prośbę właściciela danych udostępniamy aktualną zawartość przetwarzanych przez nas danych tej osoby, po uprzedniej weryfikacji jej tożsamości, co ma na celu zapobieganie wyłudzeniom danych osobowych.

Prawa własności intelektualnej
Całkowita zawartość niniejszej Strony, w tym tekst, znaki graficzne i zdjęcia, stanowi wyłączną własność Suzana Perrez S.C. i nie może być kopiowana ani udostępniana w celach komercyjnych.

Ograniczenia
Kopiowanie zawartości Strony dla celów komercyjnych jest zabronione. Korzystanie ze Strony w jakikolwiek sposób szkodzący marce Suzana Perrez lub niezgodny z prawem, pozyskiwanie danych osobowych lub wykorzystywanie wizerunku marki w celach reklamowych jest surowo zabronione. Suzana Perrez zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego ograniczenia dostępu do Strony użytkownikom naruszających powyższe ograniczenia.

Zawartość Strony
Suzana Perrez S.C. jako zawartość strony przyjmuje wszystkie elementy wymienione w części „Prawa własności intelektualnej”. Jakikolwiek fragment zawartości Strony może być udostępniony po uprzednim uzyskaniu zgody Suzany Perrez. Jednocześnie Suzana Perrez zastrzega, iż nie wszystkie informacje zawarte na Stronie mogą być wolne od błędów czy nieprawidłowości. Użytkownicy strony powinni korzystać z oprogramowania antywirusowego poruszając się w sieci, w tym wchodząc na stronę www.suzanaperrez.com, aby zapobiec zainfekowaniu komputerów niechcianym lub szkodliwym oprogramowaniem.

Brak gwarancji
Suzana Perrez dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez nią usługi były na najwyższym poziomie jakości i adekwatności, jednakże zrzeka się prawa do zagwarantowania wszystkich domniemanych gwarancji przydatności do sprzedaży w odniesieniu do produktów oferowanych na Stronie.

Ograniczona odpowiedzialność
Suzana Perrez oraz wszystkie osoby fizyczne działające w jej imieniu zrzekają się odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody, błędy lub zaniechania wynikające z użytkowania strony www.suzanaperrez.com.

Odszkodowanie
Użytkownicy Strony zobowiązują się wypłacić stosowne odszkodowanie firmie Suzana Perrez i jej przedstawicielom za szkody wynikające ze złamania postanowień niniejszego regulaminu, wliczając w to wszelkie poniesione przez Suzana Perrez S.C. koszty, również honoraria prawne.

Zasada rozdzielności
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu straciło swoją moc prawną, pozostałe jego postanowienia zostają utrzymane w mocy.

Zmiana postanowień Regulaminu
Suzana Perrez S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez wcześniejszej pisemnej informacji.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy Rzeczypospolitej Polskiej.